Portal Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko

Portal Mądra Ochrona

Zapraszamy do korzystania z portalu internetowego Fundacji Poza Schematami: madraochrona.pl. Portal adresowany jest do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób planujących dziecko.

Umożliwia doskonalenie różnych aspektów kompetencji wychowawczych.

Nauczyciele i specjaliści dzięki portalowi mogą poszerzać wiedzę na temat programów profilaktycznych realizowanych w szkole i poza nią. Pedagodzy mogą zdobywać też informacje z zakresu budowania podmiotowych relacji z uczniami. Lista poruszanych tematów jest oczywiście znacznie dłuższa. Zapraszamy do odwiedzenia portalu.

Portal Mądra Ochrona został opracowany i jest prowadzony przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.