Loguj się z głową!

Projekt
Loguj się z głową!2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizowała projekt mający za zadanie druk, dystrybucję i promocję materiałów programu „Loguj się z głową!”.


Projekt był wdrażany w ramach realizacji zadania 2.4.1. NPZ „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”.


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 76600,00 zł

Całkowity koszt: 79210,00 zł