Loguj się z głową!

Projekt
Loguj się z głową!2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizowała projekt mający za zadanie druk, dystrybucję i promocję materiałów programu „Loguj się z głową!”.


Wydano następujące broszury:

   1) „’Loguj się z głową!’. Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych”,

   2) „’Loguj się z głową!’. Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych”,

   3) „’Loguj się z głową!’. Scenariusze zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych”,

   4) „’Loguj się z głową!’. Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców”.

Przeprowadzono dystrybucję wśród szkół i placówek oświatowych.


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 76600,00 zł

Całkowity koszt: 79210,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.4.1. NPZ „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Loguj się z głową!” – upowszechnianie materiałów.

Data podpisania umowy: 2023-05-11.