„Rysia i Tolek w Krainie Zdrowych Nawyków”

Projekt
„Rysia i Tolek w Krainie Zdrowych Nawyków”lipiec 2016 - grudzień 2016 (kolejne wydanie 2017)
Materiały do pobrania
Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?
Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków

Czym skorupka za młodu nasiąknie… W tej pozycji przekonujemy naszych najmłodszych odbiorców, że zdrowy styl życia jest naturalną częścią ich codziennych wyborów.


Dobrze wiemy, że najlepiej uczy się w dobrym towarzystwie i w przyjemnej atmosferze. Dlatego do poznawania zdrowych nawyków przez Rysię i Tolka zapraszamy dzieci z rodzicami.

Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych 2 promuje wiedzę na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (m.in. nadmiernym korzystaniem z mediów elektronicznych, zakupoholizmem czy kompulsywnym objadaniem się) oraz czynników chroniących przed nimi. Jego odbiorcami są dzieci sześcioletnie oraz ich rodzice i opiekunowie.

W ramach projektu specjaliści Fundacji Poza Schematami opracowali dwie publikacje o charakterze informacyjno-edukacyjnym:

Obie publikacje zostały wydane w wersji pdf oraz papierowej w 2016 i 2017 roku. Wydawnictwa zostały rozpowszechnione za pośrednictwem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego kraju.


Finansowanie

Projekt obejmujący pracowanie, wydanie i dystrybucję pierwszego wydania publikacji został współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekty obejmujące kolejne wydania broszur zostały współfinansowane w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.