Pomysłownik Cyber-Zucha

Projekt
Pomysłownik Cyber-Zuchaluty 2019 - wrzesień 2019

Pakiety edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym


Celem projektu jest opracowanie i wydanie pakietów edukacyjnych dla dzieci. Materiały te będą miały za zadanie wspieranie kształtowania u dzieci w wieku powyżej 3 do 6 lat umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów cyfrowych oraz chronienie przed nałogowymi zachowaniami w przyszłości.

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. Materiały są opracowywane w formie zestawu puzzli (w pudełku wraz z kartami i planszą) do samodzielnego układania kompozycji przez dzieci oraz dwóch broszur – jednej adresowanej do dzieci, drugiej do wychowawców i rodziców. Treści edukacyjno-profilaktyczne w broszurze dla dzieci są wplatane w historię przygód dwojga przedszkolaków, którzy odkrywają tajemnice cyberświata, dążąc do uwolnienia z rąk Cyber Wiedźmy uwięzionych przez nią dzieci.

Materiały gotowe będą już po wakacjach i zostaną nieodpłatnie rozdystrybuowane do małych, publicznych przedszkoli zlokalizowanych na wsiach.


Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.