Nieodpłatne szkolenie dla studentów „Uzależnienia i problemy behawioralne – profilaktyka i terapia”

Fundacja Poza Schematami serdecznie zaprasza studentów na nieodpłatne szkolenie „Uzależnienia i problemy behawioralne – profilaktyka i terapia”

Podczas zajęć:

  1. poznasz problematykę uzależnień behawioralnych w kontekście terapeutycznym;
  2. zdobędziesz praktyczne wiadomości z zakresu: diagnostyki, terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, metody społeczności terapeutycznej, metodyki prowadzenia interwencji kryzysowej, nawrotów w uzależnianiach, metod pracy z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych;
  3. zdobędziesz informacje z zakresu naukowej profilaktyki i nowoczesnej ewaluacji.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do studentów: medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Wykłady i warsztaty poprowadzą osoby mające przygotowanie teoretyczne oraz bogate doświadczenie praktyczne w zakresie terapii, profilaktyki i realizacji badań ewaluacyjnych.

Czas trwania szkolenia: 20,5 godz. w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela). Szkolenie zakończone certyfikatem.

Dostępne terminy szkoleń: 16-18 października 2020 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa (informacja z dokładnym adresem zostanie przekazana w późniejszym terminie).

Organizator. Fundacja Poza Schematami. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: estawecka@o2.pl.