Pierwsze szkolenie realizatorów programu „Moje życie, mój wybór” już za nami!

Na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeszkoliliśmy pierwszych szesnastu realizatorów opracowanego przez nas programu profilaktycznego "Moje życie, mój wybór". Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 21 - 22 marca 2018r.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą realizacji i ewaluacji programu Moje życie, mój wybór. Ważną częścią warsztatu były teoretyczne i praktyczne aspekty profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy rozwijali przede wszystkim jednak kompetencje niezbędne do efektywnego wdrażania zawartych w programie scenariuszy zajęć. Na zakończenie szkolenia każdy otrzymał komplety materiałów potrzebnych do realizacji Moje życie, mój wybór (podręcznik dla realizatora oraz publikacje dla uczniów i rodziców/opiekunów), które pozwalają na przeprowadzenie trzech edycji programu.

Spotkanie okazało się bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami, pedagogami i psychologami, którzy przyjechali do nas różnych części kraju. Uczestnikami szkolenia były osoby zatrudnione w placówkach uczących młodzież w wieku 13–16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W drugiej połowie roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii planuje przeprowadzenie seminarium podsumowującego realizację programu Moje życie, mój wybór przez pierwszych szesnastu realizatorów. Z niecierpliwością i ciekawością czekamy na pierwsze wrażenia zarówno realizatorów, jak i młodzieży oraz rodziców / opiekunów.


Krótko o programie Moje życie, mój wybór

Celem programu Moje życie, mój wybór jest kształtowanie podstawowej wiedzy i umiejętności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które pomogą zmniejszać ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne przez młodych ludzi z tej właśnie grupy. Kolejne zajęcia w programie i treści zawarte na kolejnych stronach publikacji dla młodzieży przybliżają młodym ludziom specyfikę ryzykownych decyzji i ich przykre konsekwencje, wskazują znaczenie i funkcje emocji oraz metody radzenia sobie z nimi, tłumaczą, w jaki sposób odmawiać, a także kiedy i gdzie szukać pomocy.

Więcej o programie przeczytasz na oficjalnej stronie Moje życie, mój wybór.