Portal „Mądra ochrona, mniejsze ryzyko”

Pracujesz z dziećmi i młodzieżą? Zależy Ci na tym, aby chronić swoich podopiecznych przed zagrożeniami związanymi z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych? Śledź informacje o naszym nowym projekcie!

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzymy portal poświęcony profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Zarówno specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, jak i rodzice/opiekunowie znajdą w nim sprawdzone informacje dotyczące m.in.:

Portal startuje w czerwcu 2018. Zachęcamy do lektury!


Zapraszamy na stronę portalu: https://madraochrona.pl

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

SaveSave