Portal „Mądra ochrona, mniejsze ryzyko”

Pracujesz z dziećmi i młodzieżą? Zależy Ci na tym, aby chronić swoich podopiecznych przed zagrożeniami związanymi z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych? Śledź informacje o naszym nowym projekcie!

Interesujesz się profilaktyką? Chcesz mieć dostęp do sprawdzonej wiedzy i narzędzi?

Jesteś rodzicem, któremu zależy na tym, aby chronić swoje dziecko przed piciem alkoholu i innymi ryzykownymi zachowaniami? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać kompetencje psychospołeczne swojego dziecka? Potrzebujesz informacji, jak postępować, gdy dziecko napije się alkoholu? Szukasz pomocy?


Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzymy portal poświęcony profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Zarówno specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, jak i rodzice/opiekunowie znajdą w nim sprawdzone informacje dotyczące m.in.:

Portal startuje w czerwcu 2018. Zachęcamy do lektury!


Zapraszamy na stronę portalu: https://madraochrona.pl

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

SaveSave