Publikacja „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”

Fundacja Poza Schematami, realizując zadanie powierzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, wydaje publikację pt. „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”.

Książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z dziećmi ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w obszarze edukacji.
Publikacja będzie bezpłatnie przesyłana do szkół podstawowych oraz innych miejsc, w których prowadzona jest praca z dziećmi z FASD.
Placówki, które zainteresowane są otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ksiazkaFASD2018@gmail.com i podanie dokładnych danych adresowych placówki (nazwa placówki i adres wraz z kodem pocztowym).


Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020