Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Cel szkolenia. Przygotowanie uczestników do realizacji szkoleń dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Za przeprowadzenie szkoleń wraz z ewaluacją, przeszkoleni realizatorzy otrzymają honorarium (rekrutacja rad pedagogicznych jest po stronie absolwentów szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Organizator. Fundacja Poza Schematami. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejsce realizacji szkolenia i termin. Warszawa, luty 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z estawecka@o2.pl.