Znajdziesz mnie?

Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnego narzędzia do pracy profilaktycznej z młodzieżą w postaci bezpłatnej aplikacji profilaktyczno-edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?”

Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu w niebanalny sposób.

Aplikacja „Znajdziesz mnie?” powstała z myślą o młodych ludziach w wieku 14 – 17 lat, które lubią uczyć się, bawiąc się przy tym jednocześnie. Skierowana jest również do nauczycieli i specjalistów, którzy pracują z młodzieżą i szukają ciekawych rozwiązań do pracy profilaktycznej z młodymi ludźmi. Aplikacja pomaga rozwijać kompetencje psychospołeczne, jak np. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie z emocjami, budowanie samooceny. Młodzi ludzie mogą dowiedzieć również tego, jakie są konsekwencje używania alkoholu i sprawdzić, dlaczego tak bardzo szkodzi on nastolatkom.

Zadaniem gracza jest rozwiązanie zagadki zaginięcia jednego z bohaterów. W trakcie poszukiwania kolejnych tropów gracz, aby otrzymać wskazówki lub uzyskać dostęp do potrzebnych mu informacji, musi rozwiązać różne zadania. Niektóre z nich polegają na zapoznaniu się z wiadomościami, zazwyczaj jednak – na wykonaniu interaktywnego ćwiczenia. Zabawa np. na symulatorze jazdy pozwala odczuć, jak alkohol wpływa na funkcjonowanie organizmu i jakie stwarza w związku z tym zagrożenie w ruchu. Pomaganie z kolei bohaterowi w dokonywaniu wyboru, rozwija umiejętność bardziej przemyślanego podejmowania decyzji. Interwencja w trudnej sytuacji innego bohatera staje się natomiast pretekstem do ćwiczenia swoich umiejętności komunikacyjnych. Mapa mózgu jest zaś źródłem wiedzy o tym, jak alkohol działa na CUN nastolatków.

Aplikacja została opracowana przez specjalistów Fundacji Poza Schematami i jest dostępna na Googleplay, Appstore oraz na stronie www.znajdzieszmnie.pl Projekt sfinansowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.