Loguj się z głową – nieodpłatne broszury dla szkół i placówek systemu oświaty

Zbieranie zamówień zakończono

W listopadzie 2023 r. Fundacja Poza Schematami prowadziła nieodpłatną dystrybucję nieodpłatnych egzemplarzy broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową”. Oferta skierowana była wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty.

Broszury adresowane są do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Publikacje zawierają opis programu wraz ze scenariuszami i materiałami do powielenia dla uczestników zajęć.

K. Sochocka, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych”.

W klasach I-III uczniowie z pomocą szeryfa Cyberzachodu i pani szeryfowej stawiają czoła Dzikiej Bandzie – zagrożeniom związanym z używaniem Internetu i mediów cyfrowych, a także uczą się radzenia z emocjami i komunikowania się językiem żyrafy. Do realizacji zajęć potrzebna jest pomoc dydaktyczna w postaci wydanej przez nas publikacji, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania (publikacja ta miała już kilka wydań, które każdorazowo były wysyłane przez naszą Fundację do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

K. Van Laere, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych”.

Uczniowie klas IV-VI przyglądają się takim zagadnieniom jak nadużywanie mediów cyfrowych i cyberprzemoc, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem. Poznają również sposoby na budowanie adekwatnej samooceny. Proponowane w ramach poruszanej tematyki zadania mogą stać się pomocne w realizowaniu działań mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej zarówno online, jak i offline.

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych”.

Z kolei uczniowie klas VII – VIII mają okazję przyjrzeć się własnym wzorcom korzystania z nowych technologii, dowiadują się, jakie sygnały mogą wskazywać na problemowe używanie Internetu i gier komputerowych. Zdobywają również wiedzę na temat efektywnego zarządzania własnym czasem i równoważenia aktywności online i offline.

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców”.

Zajęcia dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych zogniskowane zostały wokół czterech tematów: rozpoznania mechanizmów sprzyjających angażowaniu się w e-hazard i nadużywaniu gier komputerowych, rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoanalizy własnego zaabsorbowania nowymi technologiami oraz równoważenia aktywności online i offline.

Kiedy nastąpi dystrybucja?

Zamówienia zbierane były do 18 listopada 2023. Dystrybucja nastąpi do 20 grudnia 2023.

Złożenie zamówienia nie oznacza przyjęcia zlecenia do dystrybucji.


Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.