Loguj się z głową – nieodpłatne broszury dla szkół i placówek systemu oświaty

Zbieranie zamówień zakończono

W listopadzie 2023 r. Fundacja Poza Schematami prowadziła nieodpłatną dystrybucję nieodpłatnych egzemplarzy broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową”. Oferta skierowana była wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty.

Broszury adresowane są do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Publikacje zawierają opis programu wraz ze scenariuszami i materiałami do powielenia dla uczestników zajęć.

K. Sochocka, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych”.

W klasach I-III uczniowie z pomocą szeryfa Cyberzachodu i pani szeryfowej stawiają czoła Dzikiej Bandzie – zagrożeniom związanym z używaniem Internetu i mediów cyfrowych, a także uczą się radzenia z emocjami i komunikowania się językiem żyrafy. Do realizacji zajęć potrzebna jest pomoc dydaktyczna w postaci wydanej przez nas publikacji, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania (publikacja ta miała już kilka wydań, które każdorazowo były wysyłane przez naszą Fundację do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

K. Van Laere, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych”.

Uczniowie klas IV-VI przyglądają się takim zagadnieniom jak nadużywanie mediów cyfrowych i cyberprzemoc, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem. Poznają również sposoby na budowanie adekwatnej samooceny. Proponowane w ramach poruszanej tematyki zadania mogą stać się pomocne w realizowaniu działań mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej zarówno online, jak i offline.

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych”.

Z kolei uczniowie klas VII – VIII mają okazję przyjrzeć się własnym wzorcom korzystania z nowych technologii, dowiadują się, jakie sygnały mogą wskazywać na problemowe używanie Internetu i gier komputerowych. Zdobywają również wiedzę na temat efektywnego zarządzania własnym czasem i równoważenia aktywności online i offline.

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców”.

Zajęcia dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych zogniskowane zostały wokół czterech tematów: rozpoznania mechanizmów sprzyjających angażowaniu się w e-hazard i nadużywaniu gier komputerowych, rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoanalizy własnego zaabsorbowania nowymi technologiami oraz równoważenia aktywności online i offline.

Dystrybucja

Zamówienia zbierane były do 18 listopada 2023. Dystrybucja nastąpiła w grudniu 2023.

Złożenie zamówienia nie oznacza przyjęcia zlecenia do dystrybucji.


Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.