Webinaria

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem wykładów na temat profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i w społecznościach lokalnych. Wykłady adresowane są przede wszystkim do dwóch grup: 1) osób odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego) oraz 2) kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych.

Cykl składa się z 5 wykładów przygotowanych przez Annę Borkowską (psycholożkę, socjoterapeutkę, specjalistkę w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży) oraz Marcina J. Sochockiego (socjologa, autora licznych projektów badań społecznych z zakresu profilaktyki i edukacji).

Webinary można również obejrzeć na stronie internetowej Programy Rekomendowane.

Profilaktyka odwołująca się do podstaw naukowych – realna propozycja czy mrzonka?

Anna Borkowska

Przepis na skuteczny program profilaktyczny adresowany do młodzieży

Anna Borkowska

Czy szkoła może utrudniać profilaktykę?

Anna Borkowska

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce

Anna Borkowska

Ewaluacja: nadzór, kontrola czy wsparcie?

Marcin J. Sochocki

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją Agnieszki Pisarskiej „Oddziaływać skutecznie – profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach. Publikacja dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego oraz szkół i placówek oświatowych”.


Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.