Baza sprawdzonej wiedzy madraochrona.pl

Dbanie o dobry rozwój dziecka czy nastolatka jest niemałym wyzwaniem dla nas, dorosłych. Czasem najzwyczajniej w świecie nie wie się, co myśleć o różnych sytuacjach i co w związku z nimi robić.

Codzienne sprawy mogą rodzić wiele wątpliwości. Nie wspominając już o takich, kiedy np. podejrzewamy, że nastolatek podejmuje zachowania ryzykowne.

Troszczymy się o dzieci i siłą rzeczy zastanawiamy nad tym, jak to, co się teraz dzieje z nami i z dzieckiem może wpłynąć na to, jakie będzie w przyszłości i jak będzie sobie radzić z różnymi przeciwnościami. Wychowanie dziecka z pewnością rodzi wiele więcej pytań i niepokojów aniżeli gotowych odpowiedzi i pewności. Nie mamy na to prostych i gotowych rozwiązań.

Myślimy jednak, że dysponując wiedzą np. na temat właściwych dla danego wieku etapów rozwoju czy komunikacji, rozwijając swoje umiejętności rozumienia młodego człowieka i budowania z nim kontaktu, wspierania go i stawiania mu granic jesteśmy w stanie tworzyć korzystne warunki rozwoju. Z tą myślą stworzyliśmy portal Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko. Jest on adresowany zarówno do Rodziców, jak i Specjalistów.

Jeżeli jesteś Rodzicem, znajdziesz w tej przestrzeni m. in. wiedzę na temat rozwoju psychologicznego dziecka, budowania więzi z nim i wspierania jego rozwoju, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. eksperymentowania z alkoholem.

Jeżeli jesteś Specjalistą znajdziesz tutaj m. in. aktualną wiedzę na temat najważniejszych trendów we współczesnej profilaktyce, prowadzenia interwencji, pracy z grupą, procesów psychologicznych zachodzących podczas pracy z innymi ludźmi.

Do współpracy przy tworzeniu portalu zaprosiliśmy uznanych specjalistów zajmujących się na co dzień profilaktyką zachowań ryzykownych, psychologiczną pracą z dziećmi i młodzieżą, psychoedukacją.


Zapraszamy na stronę portalu: https://madraochrona.pl

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020