„Moje życie, mój wybór” – zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego

Program „Moje życie, mój wybór” to jeden z nielicznych programów adresowany do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i jej rodziców, który ma na celu profilaktykę używania narkotyków.

1 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla przyszłych realizatorów tego programu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli/pedagogów/wychowawców pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku od 13 do 16 lat.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany zostanie do zrealizowania programu „Moje życie mój wybór” w jednej klasie, do której uczęszczają uczniowie z grupy docelowej. Za realizację zajęć przeszkoleni realizatorzy otrzymają honorarium.

Projekt wdraża Fundacja Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, przyznanych w ramach konkursu zorganizowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z estawecka@o2.pl.

Więcej na temat programu: https://mojezyciemojwybor.pl/poznaj-program/