Broszura dla kadry pedagogicznej

Projekt
Broszura dla kadry pedagogicznejlipiec – grudzień 2022

Na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacja Poza Schematami przygotowała broszurę dla kadry pedagogicznej systemu oświaty, której celem jest dostarczenie informacji na temat uzależnień behawioralnych, przydatnych w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


W 2022 r. przygotowaliśmy i opublikowaliśmy broszurę „Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży – od badań do profilaktyki”. Publikacja ma na celu dostarczenie informacji na temat wybranych uzależnień behawioralnych, przydatnych w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Autorkami publikacji są specjalistki posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym – dr Magdalena Rowicka oraz Karolina Van Laere. Konsultant merytoryczny to prof. dr hab. Jacek Pyżalski.


Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 69 900,00 zł

Całkowity koszt: 73 620,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.3.1. NPZ „Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust. 4 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: Publikacja edukacyjna dla nauczycieli i pedagogów.

Data podpisania umowy: 2022-07-04.