Broszura dla kadry pedagogicznej

Projekt
Broszura dla kadry pedagogicznej

Na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacja Poza Schematami przygotowuje broszurę dla kadry pedagogicznej systemu oświaty, której celem jest dostarczenie informacji na temat uzależnień behawioralnych, przydatnych w pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 69 900,00 zł

Całkowity koszt: 73 620,00 zł