Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol

Projekt
Gdy nastolatkowie sięgają po alkoholczerwiec 2017 - grudzień 2017

Dorastanie dziecka bywa sporym wyzwaniem dla rodziców i opiekunów. W samym dziecku zachodzi wiele zmian, które rzutują na jego relacje z najbliższymi.


Młody człowiek ma coraz więcej swoich spraw. Siłą rzeczy kontrola rodzicielska przestaje pełnić swoje dotychczasowe funkcje i ewoluuje. Mądre wsparcie i towarzyszenie nastolatkowi zaczyna nabierać znaczenia jak nigdy wcześniej. Nikt do tej pory nie wynalazł przepisu gwarantującego idealne wychowanie czy stanie się idealnym rodzicem. Na całe szczęście. Bycie wystarczająco dobrym rodzicem czy opiekunem zakłada, że można popełniać błędy i czasem zwyczajnie się mylić. Zwłaszcza w okresie dojrzewania dziecka można czuć się często pomieszanym, bezradnym czy niepewnym swoich wychowawczych kompetencji. Szczególnie, jeżeli w grę zaczyna wchodzić eksperymentowanie nastolatka z alkoholem. Świadomość procesów, którym podlega młody człowiek, ułatwia nie tylko wspieranie młodych ludzi, ale także poradzenie sobie z własnymi niepokojami i podejmowanie adekwatnych działań. O tym traktują opracowane i wydane przez nasz zespół oraz współpracujących z nami ekspertów materiały.

Projekt został zrealizowany poprzez opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie pakietów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów, zawierających broszury i ulotki. Nieodpłatne pakiety edukacyjne dotyczą szkód wynikających z picia alkoholu przez młodzież, roli więzi z rodzicami jako ważnego czynnika chroniącego, diagnozy problemu, możliwości działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Główne cele projektu:

Pakiety edukacyjne zostały rozdystrybuowane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne z terenu całego kraju.

Co zawiera pakiet edukacyjny dla rodziców i opiekunów?

Cykl broszur obejmuje następujące tematy:

Ulotki, które znajdują się w pakiecie:


Finansowanie

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.