Kampania „Bez chemii na drodze”

Projekt
Kampania „Bez chemii na drodze”styczeń 2020 - grudzień 2020 (I edycja)
styczeń 2021 - grudzień 2021 (II edycja)
Strona internetowa projektu
https://bezchemiinadrodze.pl

Opracowanie i wdrożenie kampanii edukacyjnej, której celem jest celem jest przeciwdziałanie zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych


W 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu mającego na celu opracowanie i wdrożenie kampanii edukacyjnej „Bez chemii na drodze”. Kampania powstała z inicjatywy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jej celem jest przeciwdziałanie zjawisku kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Adresaci to szerokie grono uczestników ruchu drogowego.

Na potrzeby kampanii przygotowaliśmy m.in. portal internetowy, spot TV i audio, materiały edukacyjne i promocyjne, ulotkę i in. Na bieżąco opracowywane są materiały dla różnych grup odbiorców, m.in. z zakresu wpływu narkotyków na kierowców, konsekwencji prawnych używania narkotyków w ruchu drogowym, modelowania zachowań dotyczących bezpieczeństwa na drodze przez rodziców.

Kampania została zainaugurowana w wakacje. Zapraszamy na: https://bezchemiinadrodze.pl/.


Finansowanie

Wartość dofinansowania w 2020 r.: 399 990,00 zł
Całkowity koszt w 2020 r.: 421 590,00 zł

Wartość dofinansowania w 2021 r.: 150 000,00 zł
Całkowity koszt w 2021 r.: 158 600,00 zł

Zadanie publiczne zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii