Kampania edukacyjna

Projekt
Kampania edukacyjna2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizowała kampanię edukacyjną "Na zdrowie", której celem był wzrost wiedzy osób dorosłych na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie.


Finansowanie

Kampania „Na zdrowie” powstała z inicjatywy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jej realizatorem była Fundacja Poza Schematami. Celem kampanii był wzrost wiedzy osób dorosłych na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Kampania rozpoczęła się we wrześniu 2023 r. i obejmowała prowadzenie strony internetowej www.kampanianazdrowie.pl, oddziaływania za pośrednictwem PR i w mediach społecznościowych oraz produkcje audio-wizualne. Strona internetowa kampanii stanowi kompendium wiedzy na temat szkód jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Zamieszczano tam także informacje na temat korzyści związanych z ograniczeniem picia i abstynencją. Zorganizowano konferencję prasową. Kampania obecna była na Facebooku i Instagramie.

Zachęcamy do zapoznania się ze spotem kampanijnym oraz kilkoma krótkimi filmami edukacyjnymi adresowanymi do różnych grup: kobiet, mężczyzn, młodych dorosłych, rodziców, seniorek i seniorów.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 1500000,00 złotych. Całkowity koszt: 1546580,00 złotych.

Kampania zakończyła się 31 grudnia 2023 r.