Kampania edukacyjna

Projekt
Kampania edukacyjna2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest wzrost wiedzy osób dorosłych na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie.


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 1500000,00 złotych. Całkowity koszt: 1546580,00 złotych.