Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolaków

Projekt
Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolakówstyczeń 2022 - grudzień 2023
Strona internetowa projektu
https://pierwszekroki.net

W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania kampanii kierowanej do rodziców. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. W październiku 2022 r. kampania została zainaugurowana. Jest to zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.

Kampanię zaplanowano do realizacji w latach 2022–2023. Powstała strona pierwszekroki.net, prowadzone są oddziaływania poprzez media społecznościowe. Przygotowano spoty i produkcje audiowizualne prezentujące zalecenia pedagogów i psychologów, a także piosenkę promującą kampanię. Funkcję ambasadora kampanii objął Szymon Majewski, znany dziennikarz i osobowość medialna.

Dla dziennikarzy, w 2022 r., zorganizowano konferencję prasową, kolejna planowana jest na 2023 r. Z kolei dla rodziców i opiekunów opracowano poradnik na temat sposobów postępowania w trudnych wychowawczo sytuacjach związanych z nowymi mediami. Poradnik zawiera opisy takich sytuacji wraz z praktycznymi wskazówkami ich rozwiązywania.


Finansowanie

W 2022 r. projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 490 000 zł. Całkowity koszt w 2022 r.: 522 120,00 zł.

W 2023 r. projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania w 2023 r.: 445 000,00 złotych Całkowity koszt w 2023 r.: 477 850,00 złotych.