Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolaków

Projekt
Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolakówstyczeń 2022 - grudzień 2024
Strona internetowa projektu
https://pierwszekroki.net

W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania kampanii kierowanej do rodziców. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. W październiku 2022 r. kampania została zainaugurowana. Jest to zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym (od 2024 r. także - wczesnoszkolnym). Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.

Kampanię zaplanowano do realizacji w latach 2022–2023 i przedłużono na 2024 r. Powstała strona pierwszekroki.net, prowadzone są oddziaływania poprzez media społecznościowe. Przygotowano spoty i produkcje audiowizualne prezentujące zalecenia pedagogów i psychologów, a także piosenkę promującą kampanię. Funkcję ambasadora kampanii (do 2023 r.) objął Szymon Majewski, znany dziennikarz i osobowość medialna.

Dla dziennikarzy, w 2022 r., zorganizowano konferencję prasową, kolejna odbyła się w 2023 r. Z kolei dla rodziców i opiekunów opracowano poradnik na temat sposobów postępowania w trudnych wychowawczo sytuacjach związanych z nowymi mediami. Poradnik zawiera opisy takich sytuacji wraz z praktycznymi wskazówkami ich rozwiązywania.


Finansowanie

2022 r. – 2023 r.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-202: 2.4.1. NPZ „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”.

Nazwa własna projektu: Ogólnopolska kampania społeczna adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

W 2022 r. projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Data podpisania umowy: 2022-01-04

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 490 000 zł. Całkowity koszt w 2022 r.: 522 120,00 zł.

W 2023 r. projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Data podpisania umowy: 2023-01-02.

Wartość dofinansowania w 2023 r.: 445 000,00 złotych. Całkowity koszt w 2023 r.: 477 850,00 złotych.

2024 r.

W 2024 r. zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 207 460,00 złotych. Całkowity koszt: 221 710,00 złotych.

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.4.1. NPZ „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” – kontynuacja.

Data podpisania umowy: 02.01.2024.