Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolaków

Projekt
Kampania społeczna adresowana do rodziców przedszkolakówstyczeń 2022 - grudzień 2023

Od początku 2022 r. rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania kampanii kierowanej do rodziców, której celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Planujemy różne działania, które promując kampanijne treści zarazem będą przykuwać uwagę różnych subpopulacji z grupy docelowej. Odbędą się dwie konferencje prasowe, zostanie opracowana strona internetowa, spoty i in. O kampanii i wydarzeniach będziemy informowali na bieżąco.


Finansowanie

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 490 000 zł. Całkowity koszt w 2022 r.: 522 120,00 zł.