Loguj się z głową – ogólnopolski program edukacyjny

Projekt
Loguj się z głową – ogólnopolski program edukacyjnylipiec 2018 - grudzień 2019

Zespół Fundacji Poza Schematami przygotowuje kolejny projekt edukacyjny „Loguj się z głową”.


Program ma za zadanie ukształtowanie u dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Adresatami projektu jest pięć grup: 1) dzieci uczące się w klasach I-III szkół podstawowych oraz 2) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 3) młodzież uczęszczająca do klas VII-VIII szkół podstawowych, 4) młodzież szkół ponadpodstawowych oraz 5) rodzice. Program będzie możliwy do przeprowadzenia przez pracowników oświaty zatrudnionych w szkołach bez konieczności szkolenia.

Program będzie gotowy pod koniec 2019 r.


Finansowanie

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.