Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko

Projekt
Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzykostyczeń 2018 - dzisiaj
Strona internetowa projektu
https://madraochrona.pl

Rodziców i nauczycieli zapraszamy do korzystania z portalu internetowego Fundacji Poza Schematami: Mądra Ochrona - Mniejsze Ryzyko.


Rodziców i nauczycieli zapraszamy do korzystania z portalu internetowego Fundacji Poza Schematami: https://madraochrona.pl. Można tam znaleźć szereg przydatnych informacji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wiążących się z używaniem alkoholu, przemocą i innymi problemami. Wśród artykułów rodzice, pedagodzy i nauczyciele znajdą teksty wielu uznanych autorów, m.in.: Agnieszki Pisarskiej, Anny Borkowskej, Aleksandry Karasowskiej, Doroty Macander, Joanny Sakowskiej, Kingi Sochockiej, Karoliny Van Laere, Janiny Węgrzeckiej-Giluń i innych. Ważne – nasz portal promuje wysokie standardy z zakresu profilaktyki, odwołujące się do podstaw naukowych.

Co mogą znaleźć nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą?

Wychowawcy znajdą informacje na temat głównych teorii wyjaśniających mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży oraz czynników chroniących oraz ryzyka (indywidualne, rodzinne, związane ze szkołą i nauką, dotyczące rówieśników, środowiska lokalnego i ponadlokalnego). W artykułach na ten temat autorzy odwołują się do rezultatów najnowszych badań.

Portal promuje informacje na temat strategii profilaktycznych wraz z przykładami ich zastosowania w szkolnych projektach profilaktycznych. Nauczyciele i specjaliści dzięki portalowi mogą poszerzać wiedzę na temat konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i poza nim.

Zaprezentowaliśmy także zasady funkcjonowania systemu profilaktycznego – w powiazaniu z ustawami i rozporządzeniami, zakresy działalności kluczowych instytucji szczebla lokalnego (samorządy i szkoły), wojewódzkiego i centralnego, przyjęte zasady postępowania i procedury.

Co oferujemy rodzicom?

Portal adresowany jest do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób planujących dziecko.

Osoby planujące posiadanie dzieci, kobiety w ciąży i rodzice mający dzieci w okresie niemowlęcym znajdą informacje na temat wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zapłodnienie, płód i dziecko. Materiały zamieszczane na portalu opierają się na wiedzy znajdującej odzwierciedlenie w badaniach naukowych, która konfrontowana jest z mitami na temat pozytywnego wpływu alkoholu na płód i dziecko, także w kontekście Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Rodzice mogą zapoznać się z materiałami, których celem jest zwiększenie zakresu wiedzy o sposobach kształtowania ważnych umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym (m.in. propozycje ćwiczeń i gier zespołowych, które można wykorzystać wspierając rozwój dzieci). Matki i ojcowie znajdą też użyteczne wskazówki wychowawcze oraz informacje na temat negatywnych konsekwencji niewłaściwych postaw wychowawczych.

Rodzice mający dzieci w okresie wczesnoszkolnym znajdą porady dotyczące kształtowania umiejętności dzieci takich jak konstruktywne sposoby reakcji na stres czy radzenia sobie z emocjami. Matki i ojcowie mogą skorzystać z wskazówek m.in. w jaki sposób komunikować normy i wartości, okazywać wsparcie emocjonalne i in.

Rodzice nieco starszych dzieci mogą pogłebiać wiedzę na temat specyfiki okresu dorastania. Zamieszczono także teksty dotyczące radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach z nastolatkiem.


Finansowanie

Portal tworzony jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.