Profilaktyka w zakładach pracy

Projekt
Profilaktyka w zakładach pracystyczeń 2022 - grudzień 2022

W 2022 r. Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje projekt, którego celem jest opracowanie programu profilaktycznego przeznaczonego do zastosowania w zakładach pracy.


Odbiorcy projektu to kadra zarządzająca zakładów pracy zatrudniających ponad 50 osób oraz pracownicy. Planujemy opracowanie i zrealizowanie szkoleń dla kadry, ich celem będzie przygotowanie uczestników do posługiwania się programem profilaktycznym w zakładach pracy. Zaplanowano także realizację działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do wszystkich zatrudnionych.


Finansowanie

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie KCPU.

Wartość dofinansowania: 120 239,43 zł
Całkowity koszt: 131 139,43 zł