Profilaktyka w zakładach pracy

Projekt
Profilaktyka w zakładach pracystyczeń 2022 - grudzień 2022

W 2022 r. Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zrealizowała projekt, którego celem było opracowanie programu profilaktycznego przeznaczonego do zastosowania w zakładach pracy.


Odbiorcy projektu to kadra zarządzająca zakładów pracy oraz pracownicy. Program powstał z wykorzystaniem badań ewaluacyjnych. Przygotowano wersję pilotażową, którą wdrożono w kilku zakładach pracy o różnym charakterze.

Podstawowe elementy programu to:

• scenariusze zajęć z kadrą kierowniczą wraz z materiałami (wersja elektroniczna, drukowana na potrzeby szkoleń),

• szkolenie dla kadry kierowniczej (o charakterze warsztatowo-wykładowym),

• drukowana broszura edukacyjna dla pracowników,

• drukowana ulotka informacyjna dla pracowników.


Finansowanie

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie KCPU.

Wartość dofinansowania: 120 239,43 zł
Całkowity koszt: 131 139,43 zł

Nazwa zadania: „Przygotowanie i pilotaż profilaktycznego do realizowania w zakładach pracy”.

Data podpisania umowy: 2022-01-20.