Program profilaktyczny „Moje życie, mój wybór”

Projekt
Program profilaktyczny „Moje życie, mój wybór” czerwiec 2017 - grudzień 2017
Strona internetowa projektu
https://mojezyciemojwybor.pl

Program "Moje życie, mój wybór" jest prawdopodobnie pierwszym na polskim rynku programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Jego celem jest ukształtowanie wiedzy i umiejętności zabezpieczających młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych i środków zastępczych.


Pomysł powstania programu zrodził się wśród pracowników Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którzy na co dzień zajmują się kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań w obszarze profilaktyki używania substancji psychoaktywnych na szczeblu ogólnopolskim. Specjaliści naszej Fundacji, mając za sobą już wieloletnie doświadczenie w tworzeniu inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych, podjęli wyzwanie. Stworzyliśmy i wdrożyliśmy program dla młodzieży zagrożonej niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

Celem programu Moje życie, mój wybór jest kształtowanie podstawowej wiedzy i umiejętności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które pomogą zabezpieczać młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych. Zajęcia zostały tak pomyślane, aby pomagać w młodym ludziom w:

Program Moje życie, mój wybór odwołuje się do profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że proponowane działania koncentrują się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności młodych ludzi służących ich rozwojowi i przez to redukują lub osłabiają działanie czynników ryzyka. Moje życie, mój wybór jest programem skoncentrowanym przede wszystkim na rozwijaniu wybranych czynników chroniących.

Najważniejszym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań ryzykownych jest pozytywna i stabilna więź z rodzicami lub opiekunami. Program Moje życie mój wybór angażuje rodziców/opiekunów na kilka sposobów. Spotkania warsztatowe skierowane do tej grupy odbiorców służą przede wszystkim zwiększeniu umiejętności rodziców/opiekunów udzielania wsparcia emocjonalnego swoim dzieciom, a tym samym – budowaniu pozytywnej relacji z nimi. Rodzice/opiekunowie otrzymują również przygotowaną dla nich publikację, w której znajdą wiele praktycznych wskazówek pomocnych w relacjach z dziećmi.

Zarówno nauczyciele, jak i młodzież oraz rodzice/opiekunowie biorący udział w programie otrzymują materiały edukacyjne.

Zostań realizatorem

Warunkiem umożliwiającym zostanie realizatorem programu Moje życie, mój wybór jest odbycie szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.


Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.