Prowadzenie serwisów internetowych bezchemiinadrodze.pl i dopalaczeinfo.pl

Projekt
Prowadzenie serwisów internetowych bezchemiinadrodze.pl i dopalaczeinfo.plstyczeń 2022 - grudzień 2022

W 2022 r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zleciło Fundacji Poza Schematami aktualizację treści popularnych serwisów internetowych poświęconych trzeźwości na drodze oraz zagrożeniom związanym z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.


Realizacja projektu miała na celu wzrost wiedzy adolescentów, młodych dorosłych, specjalistów oraz uczestników ruchu drogowego na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych.


Finansowanie

Zadanie publiczne było realizowane i finansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł

Całkowity koszt: 30 000,00 zł