„Rysia i Tolek na Cyberzachodzie”

Projekt
„Rysia i Tolek na Cyberzachodzie”sierpień 2015 - grudzień 2015
Materiały do pobrania
Kreatywna Profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatotów zajęć
Rysia i Tolek na Cyberzachodzie

Jak omijać zagrożenia w sieci? Jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z dobrodziejstw Internetu? Odpowiedzi na te pytania szukają Rysia i Tolek, rozprawiając się przy okazji z Dziką Bandą.


Poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań zarówno główni bohaterowie, jak i mali czytelnicy rozwijają swoje umiejętności psychologiczne, które pomagają w dokonywaniu mądrych wyborów w przyszłości. Wspólna podróż po Cyberświecie to propozycja do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami.

Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych to projekt promujący wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym używaniem Internetu i mediów elektronicznych oraz czynników chroniących przed nimi. Program skierowany jest do dzieci uczących się w klasach „0” oraz do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne, w szczególności do psychologów i pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W ramach projektu specjaliści Fundacji Poza Schematami opracowali dwie pozycje:

Celami projektu są w szczególności:

Publikacje zostały wydane w 2015 oraz 2016 roku i rozpowszechnione za pośrednictwem poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie kraju.


Finansowanie

Projekt obejmujący pracowanie, wydanie i dystrybucję pierwszego wydania publikacji został współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekty obejmujące kolejne wydania broszur zostały współfinansowane w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.