Szkolenia dla nauczycieli z zakresu FASD

Projekt
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu FASDsierpień 2017 - październik 2017

Jednym z czynników, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń u rozwijającego się płodu jest alkohol pity przez matkę w okresie ciąży.


W efekcie działania tej substancji psychoaktywnej może dojść do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym u dziecka, określanych jako Spektrum Płodowych zaburzeń Alkoholowych FASD. U osób, u których na skutek oddziaływania alkoholu w okresie ich życia płodowego, zdiagnozowano FASD, dochodzi do nieprawidłowego rozwoju centralnego układu nerwowego. Mogą również borykać się z uszkodzeniami innych, ważnych organów wewnętrznych, takich jak: serce, wzrok, słuch, układ moczowy i kostny. Najczęściej rozpoznawalnym zaburzeniem z tego spektrum jest Płodowy Zespół Alkoholowy FAS. Dzieci, u których rozpoznaje się to zaburzenie charakteryzują: zahamowanie wzrostu w okresie płodowym lub późniejszym, specyficzne zmiany dysmorficzne twarzy oraz nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego. Wiedza na temat konsekwencji picia alkoholu przez kobietę w okresie ciąży nie jest nadal dostatecznie rozpowszechniona. W odpowiedzi na to Fundacja Poza Schematami zrealizowała cykl szkoleń dla nauczycieli z terenu Mazowsza dotyczący tematyki FASD.

W ramach projektu zrealizowano łącznie sześć pięciogodzinnych szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz świetlic socjoterapeutycznych. Szkolenia odbyły się w Warszawie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 229 osób.

Poza upowszechnieniem wiedzy na temat konsekwencji picia alkoholu przez kobiety w ciąży, uczestnicy szkoleń motywowani byli do podjęcia się realizacji programu profilaktycznego Biorę odpowiedzialność w prowadzonych przez siebie klasach i grupach. Celem programu jest zachęcenie uczestników do zachowania abstynencji w okresie ciąży oraz podejmowania interwencji w sytuacji, gdy są świadkami picia alkoholu przez ciężarną kobietę.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 


Finansowanie

Projekt został współfinansowany ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego, na podstawie umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.