Szkolenia dla trenerów

Projekt
Szkolenia dla trenerów2023

W 2024 r. realizujemy projekt, mający na celu przygotowanie specjalistów do realizacji zadań z zakresu profilaktyki nadużywania cybermediów wśród dzieci i osób dorosłych.


W ramach tego projektu przygotowujemy trenerów do wdrażania szkoleń z przyszłymi realizatorami programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Działania realizowane będą do końca 2024 r.


Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 218000,00 złotych. Całkowity koszt: 225785,00 złotych.

Data podpisania umowy: 2 maja 2024 r.

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.1.3 NPZ „Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień”.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: Szkolenia dla trenerów.