Program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie”

Projekt
Program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie” lipiec 2016 - grudzień 2017
Strona internetowa projektu
https://wspolnekroki.pl/

Chcesz lepiej zadbać o to, żeby Twoi uczniowie bezpiecznie i mądrze korzystali z Internetu i mediów elektronicznych? Chcesz, żeby Twoi uczniowie lepiej radzili sobie z emocjami, w relacjach z innymi i byli bardziej odporni na zachowania ryzykowne? Poznaj program "Wspólne kroki w Cyberświecie" dla uczniów III klas szkół podstawowych i zostań jego realizatorem.


Program profilaktyczny Wspólne kroki w Cyberświecie przeznaczony jest do realizacji w trzecich klasach szkoły podstawowej. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. Należy do niej również, przewidziana w programie, praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą.

Umiejętności życiowe dzieci zbudowane są na dobrych relacjach z dorosłymi. Podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest pozytywna więź z rodzicami i opiekunami. Dobry kontakt ze wspierającym i życzliwym nauczycielem potrafi również działać zabezpieczająco. Dlatego tak istotne są postawy nauczycieli wobec uczniów oraz ich umiejętności wychowawcze. Nawet najlepszy program profilaktyczny nie spełni bowiem swojego zdania bez odpowiedniego przygotowania realizatorów. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacyjnych, które mogą pomóc uczniowi w budowaniu adekwatnej samooceny, rozwijaniu samoświadomości, motywacji, umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami czy w doświadczaniu wspólnoty z innymi dziećmi w grupie.

Celem głównym programu Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

Program składa się z następujących elementów:

Program angażuje rodziców/opiekunów do wspólnego wykonywania z dziećmi zadań domowych. Jednym z istotnych elementów Wspólnych kroków w Cyberświecie jest powadzony przez dzieci i nauczyciela blog klasowy.

W skład pakietu edukacyjnego programu Wspólne kroki w Cyberświecie wchodzą:

Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją Poza Schematami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej
i psychologicznej z dziećmi i młodzieżą: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka i Karolina Van Laere.

Zostań realizatorem

Realizatorem programu Wspólne kroki w Cyberświecie może zostać nauczyciel, pedagog lub psycholog pracujący z dziećmi z klas III szkół podstawowych, który weźmie udział w pięciogodzinnym szkoleniu przygotowującym do realizacji programu. Biorąc udział w szkoleniu otrzymasz certyfikat upoważniający Cię do realizowania programu Wspólne kroki w Cyberświecie oraz bezpłatne materiały niezbędne do jego realizacji: podręcznik realizatora, publikacje dla dzieci oraz dla rodziców/opiekunów.

Zapraszamy na stronę Wspólnych kroków.


Finansowanie

Powstanie programu współfinansowano ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.