Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne (II edycja)

Projekt
Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne (II edycja)2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami zrealizowała projekt służący upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych.


Projekt wdrażano w ramach realizacji działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych (NPZ 2021-2025).


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 89000,00 zł

Całkowity koszt: 91880,00 zł