Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne (II edycja)

Projekt
Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne (II edycja)2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami zrealizowała projekt służący upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych.


W ramach projektu wydano broszurę „Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży – od badań do profilaktyki”, przeprowadzono także jej dystrybucję wśród samorządów prowadzących szkoły i placówki.


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 89000,00 zł

Całkowity koszt: 91880,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.4.1. NPZ „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Nadużywanie cybermediów i inne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży – od badań do profilaktyki” – II edycja.

Data podpisania umowy: 2023-05-11.