Broszury z serii „Rysia i Tolek” – kolejne edycje

Projekt
Broszury z serii „Rysia i Tolek” – kolejne edycjestyczeń 2022 - kwiecień 2022; maj 2024 - 31 sierpnia 2024

Na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przygotowaliśmy kolejne wydania broszur z cyklu „Rysia i Tolek”. Publikacje zostały przekazane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Kolejne wydanie broszur jest efektem sukcesu materiałów edukacyjnych opracowanych, wydanych i dystrybuowanych podczas poprzednich edycji projektów. Materiały te, adresowane do dzieci, ich rodziców i nauczycieli zostały opracowane zgodnie z założeniami oddziaływań opartych na naukowych podstawach. Warto podkreślić, że ich zawartość merytoryczna, układ oraz rozwiązania graficzne zostały przygotowane z uwzględnieniem uwag adresatów (materiały poddawane były ewaluacji).

W 2022 r. wydaliśmy:
1) publikację dla dzieci – „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie, czyli opowieść o tym jak dwóch małych śmiałków Internet przemierzało i wiele przygód miało”,
2) broszurę dla specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci – „Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć”,
3) materiały dla dzieci – „Rysia i Tolek w Krainie Zdrowych Nawyków”,
4) „Jak chronić swoje dziecko przed nałogowymi zachowaniami? Poradnik dla rodziców”.

W 2024 r. przygotowujemy kolejne wydanie broszury „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” wraz z dystrybucją.


Finansowanie

2022 r.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania: 89 000 zł

Całkowity koszt: 93 740,00 zł

2024 r.

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.4.1. NPZ „Upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych” – MMXXIV.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 76252,00 złote. Całkowity koszt: 78652,00 złote.

Data podpisania umowy: 2 maja 2024 r.