Broszury z serii „Rysia i Tolek” – piąta edycja

Projekt
Broszury z serii „Rysia i Tolek” – piąta edycjastyczeń 2022 - kwiecień 2022

W 2022 r., na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przygotowaliśmy V wydanie broszur z cyklu „Rysia i Tolek”. Publikacje zostały przekazane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Kolejne wydanie broszur jest efektem sukcesu materiałów edukacyjnych opracowanych, wydanych i dystrybuowanych podczas poprzednich edycji projektów. Materiały te, adresowane do dzieci, ich rodziców i nauczycieli zostały opracowane zgodnie z założeniami oddziaływań opartych na naukowych podstawach. Warto podkreślić, że ich zawartość merytoryczna, układ oraz rozwiązania graficzne zostały przygotowane z uwzględnieniem uwag adresatów (materiały poddawane były ewaluacji).

W 2022 r. wydaliśmy:
1) publikację dla dzieci – „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie, czyli opowieść o tym jak dwóch małych śmiałków Internet przemierzało i wiele przygód miało”,
2) broszurę dla specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci – „Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć”,
3) materiały dla dzieci – „Rysia i Tolek w Krainie Zdrowych Nawyków”,
4) „Jak chronić swoje dziecko przed nałogowymi zachowaniami? Poradnik dla rodziców”.


Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania: 89 000 zł

Całkowity koszt: 93 740,00 zł