Czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień behawioralnych

Projekt
Czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień behawioralnychmarzec 2015 - grudzień 2015 (kolejne wydania 2017, 2018, 2019 - wyd. poprawione i zaktualizowane, 2022, 2024)
Materiały do pobrania
BHP Użytkownika Mediów Elektronicznych
Miłość a elektroniczna fascynacja
Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolnej

Czy młodzi ludzie są siebie samych ciekawi? Czy chcą uczyć się coraz lepiej dbać o swoje dobro i bezpieczeństwo? Naszym zdaniem tak.


Z tą myślą opracowaliśmy dla nich publikacje:

Zachęcamy w nich do podejmowania mądrych i świadomych decyzji. Przy okazji podpowiadamy, jak omijać zagrożenia, a jeżeli się to nie uda – jak poradzić sobie w niektórych trudnych sytuacjach. Dobrej lektury.

Czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień behawioralnych, czyli po jasnej stronie mocy to projekt promujący wiedzę na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz czynników chroniących przed nimi. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz do specjalistów pracujących z młodymi ludźmi w tym wieku (w szczególności do psychologów i pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego kraju). Główne cele projektu:

Program został zrealizowany poprzez opracowanie, wydanie oraz rozpowszechnienie trzech publikacji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym:

W latach 2017 – 2018 publikacje zostały ponownie wydane, a następnie rozpowszechnione za pośrednictwem poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego kraju.

W 2019 r. dokonano aktualizacji wszystkich broszur. Publikacje powstały w 2015 r. i wymagały także redakcji polegającej na dostosowaniu przekazu do warunków zmienionego systemu oświaty i zastąpieniu nieaktualnych wyrażeń (w rodzaju „gimnazjaliści”) bardziej ogólnymi terminami. Wzorem lat poprzednich nakład przekazano do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W 2022 r. przygotowano piąte wydanie broszur. Dystrybucja, tak jak poprzednio, nastąpiła wśród publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W 2024 r. przygotowujemy kolejne wydanie wraz z dystrybucją.


Finansowanie

Projekt obejmujący opracowanie, wydanie i dystrybucję pierwszego wydania publikacji został współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekty obejmujące kolejne wydania broszur do 2020 r. zostały współfinansowane w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Piąte wydanie i dystrybucja broszur w 2022 r. realizowane było na podstawie umowy zawartej z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Wartość dofinansowania w 2022 r.: 89 000 zł. Całkowity koszt w 2022 r.: 93 740 zł.

Informacje na temat szóstego wydania (2024 r.)

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.4.1. NPZ „Upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania”.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień behawioralnych” – MMXXIV.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 78832,00 złote. Całkowity koszt: 81292,00 złote.

Data podpisania umowy: 2 maja 2024 r.