„Wspólne kroki w Cyberświecie” – 4 edycja programu

Projekt
„Wspólne kroki w Cyberświecie” – 4 edycja programuczerwiec 2021 - grudzień 2021
Strona internetowa projektu
https://wspolnekroki.pl/

W 2021 r. Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, wdraża czwartą edycję programu dla trzecioklasistów i ich rodziców „Wspólne kroki w Cyberświecie”.


Wspólne kroki w Cyberświecie” to program mający na celu zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami. Prowadzona ewaluacja programu potwierdziła jego skuteczność.

W 2021 r. planujemy przeprowadzić kilkunastogodzinne zajęcia w 90 klasach (powyżej 1300 młodych odbiorców plus ich rodzice) i przeszkolić 48 nowych realizatorów.


Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Wartość dofinansowania: 106 600,00 zł
Całkowity koszt: 113 140,00 zł