„Wspólne kroki w Cyberświecie” – 6 edycja programu

Projekt
„Wspólne kroki w Cyberświecie” – 6 edycja programustyczeń 2023 – grudzień 2023
Strona internetowa projektu
https://wspolnekroki.pl/

Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wdraża kolejną edycję programu dla trzecioklasistów i ich rodziców „Wspólne kroki w Cyberświecie”.


Wspólne kroki w Cyberświecie” to program mający na celu zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami. Prowadzona ewaluacja programu potwierdziła jego skuteczność.

W 2023 r. wdrażana jest 6 edycja tego projektu – planujemy przeszkolić realizatorów i przeprowadzić zajęcia w 64 klasach.


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 114 000,00 zł

Całkowity koszt: 119 600,00 zł