Strona internetowa i materiały edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych

Projekt
Strona internetowa i materiały edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownychstyczeń 2022 - grudzień 2022
Strona internetowa projektu
https://niebotak.pl

W 2022 r. Fundacja Poza Schematami przygotowała zupełnie nową wersję strony niebotak.pl dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych. Zadanie zrealizowano na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Celem zadania było ponadto przygotowanie audiowizualnych i drukowanych materiałów profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu. Adresaci to młodzież w wieku 12-17 lat, osoby pracujące w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz inni realizatorzy działań profilaktycznych.

1 czerwca 2022 r. uruchomiliśmy stronę dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy: niebotak.pl

Scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych

Scenariusze zajęć profilaktycznych dla uczniów klas VI – VIII


Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 299 986,08 zł

Całkowity koszt: 314 986,08 zł

Nazwa zadania: „Opracowanie strony internetowej dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych wraz z materiałami edukacyjnymi promującymi stronę”.

Data podpisania umowy: 2022-01-26.