Strona internetowa i materiały edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych

Projekt
Strona internetowa i materiały edukacyjne dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownychstyczeń 2022 - grudzień 2022

Od stycznia 2022 Fundacja Poza Schematami realizuje projekt, którego głównym celem jest opracowanie strony internetowej dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych. Zadanie jest realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Celem zadania jest ponadto przygotowanie audiowizualnych i drukowanych materiałów profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu. Adresaci to młodzież w wieku 12-17 lat, osoby pracujące w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz inni realizatorzy działań profilaktycznych.

1 czerwca 2022 r. uruchomiliśmy stronę dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy: niebotak.pl


Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 299 986,08 zł

Całkowity koszt: 314 986,08 zł